Hjemmesiden er lukket ned,
da Det Nationale Forebyggelsesråd er nedlagt jævnfør lov nr. 601 af 18. juni 2012.


Der videredirigeres automatisk indenfor 5 sek.
til Sundhedsstyrelsens sider om forebyggelse på www.sundhedsstyrelsen.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsstyrelsen